Skelet van de mammoet in de meester Berninkzaal.

112 jaar na oprichting verkeert het geliefde Museum Natura Docet in zwaar weer. Ons team, de vrijwilligers, het bestuur en de directie maken zich grote zorgen over de toekomst van het museum.

We willen onze situatie inzichtelijk maken voor iedereen die de toekomst van Natura Docet kan beïnvloeden. Daarom hebben we een petitie opgestart. Dit is dé kans om uw stem te laten horen!

Help ons om de toekomst van Natura Docet veilig te stellen door de petitie te ondertekenen. We hebben uw steun nu meer dan ooit nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Natura Docet blijft bestaan en blijft inspireren!

Deel deze petitie!

We hebben iedereen nodig. Dus deel deze boodschap met vrienden, familie, buren, collega's en iedereen die u kent. Laat ze weten dat we hun hulp nodig hebben om dit unieke stukje cultuur te behouden.

Lees & teken hier de petitie!

Natura Docet luidt de noodklok!

112 jaar na oprichting verkeert museum Natura Docet in zwaar weer. Onderstaande (culturele en onderwijs)organisaties, het team, vrijwilligers, bestuur en directie maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het museum. Om ons draagvlak inzichtelijk te maken voor partijen die de toekomst van Natura Docet mede-bepalen, is deze petitie in het leven geroepen.

Indien Natura Docet haar deuren zou moeten sluiten, creëert dat een leegte voor de regio Twente. Zowel de collectie, de rol als toeristische trekker als de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring binnen de organisatie zullen dan verloren gaan. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan meer zichtbaarheid voor het museum. De bezoekersaantallen, zowel lokaal als regionaal, zitten weer in de lift. Dit laat zien dat het museum een functie vervult voor bewoners én bezoekers van de regio.

Musea zijn onmisbaar in maatschappelijk debat

Veel belangrijke vraagstukken in de samenleving hebben één gemeenschappelijke deler: de natuur. Het is van groot belang dat we met elkaar de dialoog aan blijven gaan over actuele vraagstukken als het stikstofbeleid, de klimaatproblematiek en de achteruitgang van biodiversiteit. Om deze gesprekken te kunnen blijven voeren hebben we informatiestromen nodig die de wetenschap achter deze vraagstukken inzichtelijk, begrijpelijk en actueel houden. Musea als Natura Docet dragen actief bij aan kennisdeling rondom dit maatschappelijk debat en vervullen een belangrijke rol in educatie voor kinderen én volwassenen.

Wat is er nodig?

Om Natura Docet te kunnen behouden is een structurele financiering nodig om de vaste lasten van de organisatie te dragen. Hiervoor is door het bestuur een uitgebreide businesscase opgesteld. Daarnaast hebben we uw steun hard nodig om een krachtig signaal af te geven.

Natura Docet mag niet verdwijnen! Steunt u en benadrukt u de urgentie van een kansrijke toekomst voor museum Natura Docet? Laat uw stem horen door deze petitie te ondertekenen.

Hartelijk dank voor uw steun, mede namens vrijwilligers, team en bestuur,
Jana Simmelink
Directeur a.i.

Lees & teken hier de petitie

Bezoek Natura Docet

Logo Museum Natura Docet

Openingstijden:
Dinsdag - zondag
10.00 tot 17.00 uur

Tijdens schoolvakanties ook op maandag open.

Ga naar de website...